Pandemia koronawirusa wywołała drastyczne zmiany na rynku. Niektóre branże z uwagi na lockdown i obostrzenia sanitarne niemal zupełnie zamarły, inne muszą radzić sobie ze skutkami ubocznymi sytuacji po COVID-19. Cordis Logistic aktywnie uczestniczy w dyskusji o ekonomicznych skutkach obecnej sytuacji. Dlatego wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekonomiczne skutki pandemii – edycja II”.

Conference

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne skutki pandemii – edycja II” – najważniejsze informacje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne skutki pandemii” odbyła się 21 kwietnia 2021 roku jako drugie wydarzenie z tego cyklu. Pierwszy event miał miejsce jeszcze na jesieni 2020 roku. Już wówczas wyrażono potrzebę kontynuacji dyskusji – została ona właśnie zrealizowana.

Organizatorem wydarzenia, które z uwagi na sytuację odbyło się online – było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, a wśród partnerów głównych znaleźli się: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Zakon Maltański w Polsce, PKO TFI, PZU Inwestycje, TiM, KBZ, IM-r.pl, Jurajski Dom Brokerski, Rotary Club Katowice, BetaMed, Huta Pokój oraz Cordis Logistic.

W ramach wydarzenia odbyło się dziewięć prelekcji wygłoszonych przez ekspertów z różnych nisz biznesowych. Każda z nich była połączona z dyskusją na temat konkretnych aspektów popandemicznej rzeczywistości.

Kolejne wystąpienia dotyczyły:

Jedną z prelegentek na Konferencji była Anna Bułkowska – Dyrektor Rozwoju Cordis Logic. Jej wystąpienie było analizą sytuacji firm rodzinnych w obliczu COVID-19 w 2020 roku. Prezentacja pokazywała stan rzeczy na podstawie doświadczeń rynkowych Cordis Logistic w ubiegłym, bardzo trudnym roku, który mimo wszystko udało się przetrwać z dobrym wynikiem.

Uczestnictwo w konferencji było dla nas cennym doświadczeniem i szansą na wymianę spostrzeżeń na temat bieżącej sytuacji, jak i tego, co stanie się w świecie biznesu w kolejnych miesiącach i latach. Wierzymy, że to nie ostatnie spotkanie, które pozwoli na pogłębioną analizę rzeczywistości po COVID. Mamy nadzieję, że kolejna Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym.